MISAN

אודות הפרוייקט:
האתר משלב מערכת ניהול מתקדמת, ממשקים לאתר ומערכת לניהול תכניים והצגתם מול הגולשים או מול הצוות בלבד , ופיתוחים ייעודיים לצורכי הלקוח

 

טכנולוגיות:
,PHP, MySQL, HTML, CSS, JQuery,FLASH

 

פיתוחים:
מערכת לניהול מתקדמת.
מערכת ניהול קבצים - להורדה / העלאה.

 

 

אודות :
MISAN - הינה אתר של חברה לניהול פרויקטים ופיננסים - חשבונאות ויעוץ כלכלי ,צוות מקצועי ורב תחומי.

 

תשתית:
Linux